< Radyasyonla İlgili Terimler ve Tanımlar

wrapper

Son Dakika

Radyasyonla İlgili Terimler ve Tanımlar

İyonlaştırıcı radyasyon maruziyetlerinde, belirli bir modele göre birincil sınırlardan türetilmiş sınırlar olup, bunlara uyulduğu takdirde, birincil sınırlara da uyulduğu kabul edilir.

Doğal olarak, %0,7 (Binde 7)oranında U-235, %99,3 U-238 ve eser miktarda U-234 konsantrasyonu halinde bulunan Uranyum

Tüm konsantrasyonu içerisindeki U-235 izotop oranının %20 ve üzerinde bir oranda arttırılmış olduğu Uranyum.

Elektromanyetik dalganın, düzlem dalga özelliği gösterdiği ve antenden 2D2/λ (D anten boyu) dan daha uzak olduğu mesafe

Röntgen ışınları da denilen X ışınları, görünür ışık dalgaları ve mor ötesi ışınları gibi dalga şeklindedir. Bir atoma dışarıdan gelen veya gönderilen yüksek enerjili elektronlar o atomun ilk halkalarından elektronlar koparırlar. Atomdan kopan bu elektronun yerine daha yüksek seviyelerden (üst halkalardan) elektronlar atlayarak kopan elektronun yerindeki boşluğu doldururlar. Bu sırada ortaya çıkan enerji fazlalığı X ışını şeklinde dışarı salınır. Çekirdek içerisinde bulunan protonlardan bir tanesi hareketi esnasında atomun ilk halkalarındaki elektronu yakalar ve nötrleşir. Yakalanan bu elektronun halkasındaki boşalan yere diğer bir halkadan bir elektron atlamasıyla X ışını meydana gelebilir.

Bunların dışında da X ışını yapay olarak,  röntgen  tüplerinde de elde edilir. Şekil 2.1 de görüldüğü gibi, tüp içerisinde ısıtılmış katottan yayılan elektronlar, onbinlerce voltluk gerilimle hızlandırılarak karşıdaki hedef anota çarptırılır. Bu çarpışma sonucu elektronlar durdurulurken elektronların kaybettiği enerji X ışınları olarak yayınlanır. Bu olaya Bremmstrahlung (Frenleme ışını) olayı, çıkan X ışınlarının oluşturduğu  sürekli spektruma da Bremmstrahlung adı verilir.

Yayın yapan kaynağa 2D2/λ kadar olan uzaklık.( D, anten boyu)

Radyoaktif izotopların en belirgin özelliklerinden biri, başlangıçta sahip oldukları kararsız atomlarının sayısının yarıya inmesi için belli bir zamana ihtiyaç duymalarıdır. Kararsız atom sayısının yarıya inmesi için geçmesi gereken süre   “yarılanma süresi” olarak adlandırılır ve “T1/2” ile gösterilir. Her radyoizotopun kendine özgü bir yarılanma süresi vardır ve bu süre hiçbir dış güç tarafından değiştirilemez.

Elektromanyetik enerjiyi uzayda kendinden eşit uzaklıktaki noktalara eşit olarak yayan ya da noktalardan eşit olarak alan antenlere yönsüz anten denir. Genelde kullanılan antenler yönlüdür ve elektromanyetik enerjiyi belirli bir yönde diğer yönlere göre daha etkin olarak yayar ya da alırlar.

 Bir iyondur. Pozitif veya negatif elektrik yükü taşıyan temel bir parçacıktır.

Page 6 of 6