< Radyasyonla İlgili Terimler ve Tanımlar

wrapper

Son Dakika

Radyasyonla İlgili Terimler ve Tanımlar

Güç (ısı) kaynağı olarak nükleer reaktörün kullanıldığı elektrik üretim tesisi.

TBK'nın ilgili mevzuatı gereği ölçümleri yapmaya yetkili kıldığı kuruluşlara verilen belge

 

Bazen, bölünebilir (fissionable) maddeyle eş anlamlı olarak kullanılsa da bu terim daha sınırlı bir anlam ifade eder. Yani, termal nötronlarla bombalanmaları sonucunda bölünebilen maddelerdir. U233, U235 ve Pu239 başlıca bilinen üç nükleer parçalanabilir maddedir.

 

Bir element atomu, çekirdeğinde bulunan proton sayısıyla tanımlanır. Örneğin, hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, berilyum 4, bor 5, karbon 6, toryum 90, protaktinyum 91 ve uranyum 92  protona sahiptir. Proton sayısı arttıkça çekirdek ağırlaşır. Çekirdeğinde 92 protondan daha fazla proton bulunan elementler çok ağır elementler olarak adlandırılır.

Enerjinin parçacıklar veya dalgalar şeklinde yer değiştirmesi olayı radyasyon olarak adlandırılır.

Stokastik (istatistiksel ya da rastlantısal) etki olasılığı sadece soğurulmuş doza değil, aynı zamanda ışınımın enerjisi ve cinsine bağlıdır. Bu durum, soğurulmuş dozun ışınım özelliklerine bağlı bir faktör ile çarpılması ile hesaba katılır. Soğurulmuş doza uygulanan radyasyon ağırlık faktörü daha önce kalite faktörü (Q) ve ağırlıklı soğurulmuş doz ise doz eşdeğeri (H) olarak bilinmekte idi.

 

Işınım cinsi                                                    Enerji aralığı                          Ağırlık Faktörü (WR)

Fotonlar                                                          Tüm enerjilerde                              1

Elektronlar  ve muonlar                                    Tüm enerjilerde                                1

Nötronlar                                                        <  10 keV                                      5

10 keV- 100 keV                           10

> 100  keV - 2 MeV                       20

> 2 MeV- 20 MeV                             10

> 20 MeV                                        5

Protonlar (geri tepme protonları dışında)          > 2 MeV                                             5

Alfa parçacıkları, fisyon  ürünleri, ağır çekirdekler                                                        20

 

 

Radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı görevi gereği,  toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının(Yıllık 1 mSv) üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişi

Mühendislik veya fen bilimleri alanında aldığı temel eğitim üzerine radyasyondan korunma alanında eğitim almış ve uygulamaya özgü olarak TAEK RGY'nin  74 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerde en az dört yıllık deneyime sahip kişi

3 kHz - 300 GHz arasındaki frekans bölgesi Radyo Frekans (RF) bandı olarak tanımlanır.

Page 5 of 6