< Radyasyonla İlgili Terimler ve Tanımlar

wrapper

Son Dakika

Radyasyonla İlgili Terimler ve Tanımlar

Birimi Sievert (Sv) olup, insan vücudunda ışınlanan bütün doku ve organlar için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların toplamı

Radyasyon çalışanlarının radyolojik açıdan takip edilmesi amacıyla iyonlaştırıcı radyasyon maruziyetinin ölçülmesinde kullanılan fotografik filmdir. Rozette farklı hassasiyetlerde iki veya üç film  bulunabilir ve yine filmin bazı radyasyon çeşitlerine karşı korunması için zırh görevi gören filtreler kullanılabilir.

 

 

Genellikle ağır bir elemente ait bir atom çekirdeğinin nispeten büyük miktarlarda enerji yayarak bölünmesi sonucunda en az iki çekirdeğin oluşması olayıdır. Bu tür dönüşümlerde genellikle ortama iki veya üç nötron yayılır.

Ağır çekirdeklerin parçalanmasıyla oluşan çekirdek (fisyon parçaları) ile radyoaktif fisyon parçalarının sonradan meydana gelen bozunma ürünlerinden oluşan çekirdekler.

Elektromanyetik dalgaların saniyede yaptığı salınım sayısına yani kendilerini tekrarlama sıklığına frekans denir. Frekansın birimi Hertz (Hz)'dir. 1 Hz saniyede bir salınım; 1 kHz ya da kilohertz saniyede 1000 Hz; 1 MHz ya da megahertz saniyede bir milyon Hz; 1 GHz ya da gigahertz saniyede bir milyar Hz ya da 109 Hz'dir. Elektromanyetik dalgaların bir salınımda aldıkları yola dalga boyu denir. Dalga boyunun birimi mesafe birimleridir.

Az kararlı iki hafif çekirdeğin birleşmesi sonucu en az bir tane daha kararlı ağır bir çekirdeğin oluşturulduğu reaksiyondur. Bu tür reaksiyonlarda, muazzam miktarlarda enerji açığa çıkar. Güneş^te yayılan ısı, füzyon reaksiyonuna iyi bir örnektir.

Gama ışınlarının kaynağı atomun çekirdeğidir. Bu ışınlar atom çekirdeğinin enerji seviyelerindeki farklılıklardan meydana gelir. Çekirdek bir alfa veya bir beta parçacığı çıkarttıktan sonra genellikle kararlı bir durumda olmaz. Fazla kalan çekirdek enerjisi bir elektromanyetik radyasyon halinde yayınlanır. Gama ışınları, beta ışınlarından daha yüksek enerjili ve dolayısıyla daha girici (nüfuz edici) ışınlardır.  γ ilesembolize edilirler.

Gama ve x ışınlarının, alfa ve beta parçacıklarına göre madde içine nüfuz etme kabiliyetleri çok daha fazla, iyonlaşmaya sebep olma etkileri ise çok daha azdır. Ancak birkaç santimetre kalınlığındaki kurşun tuğlalarla ve sadece belli bir kısmı durdurulabilir. Madde içerisinden geçerken üstel  bir fonksiyon şeklinde bir şiddet azalmasına uğrarlar. Yüksüz olduklarından elektrik ve manyetik alanda sapma göstermezler.

Atom çekirdeğinden yayılan kısa dalga boylu yüksek enerjili elektromanyetik radyasyondur. Gama radyasyonu, sıklıkla alfa ve beta parçacıklarının yayılmasını takip eder ve daima da fisyon sonucunda yayılır.

Radyasyon tespit ve ölçümünde kullanılan bir cihazdır. Aralarında bir elektrik voltajı olan ancak bir akım bulunmayan elektrotlar içeren içi gaz dolu bir tüpten oluşur.  İyonlaştırıcı radyasyonun bu tüpün içerisine girmesi sonucunda buradaki gaz iyonlaşır ve negatif elektrottan pozitif elektrota doğru akan kısa ve yoğun bir akım atımı olur. Sayaç bu atımları ölçer veya sayar. Saniyedeki atım sayısı, tüp içerisinde meydana gelen iyonlaşma hızını gösterir.

Page 3 of 6