wrapper

Son Dakika

Radyasyonla İlgili Terimler ve Tanımlar

“Mantıken Ulaşılabilecek Kadar Düşük” anlamına gelen “As Low As Reasonably Achievable” ifadesinin baş harfleridir. Teknolojik gelişmeleri ve bunun mali boyutunu, halk sağlığı ve güvenliği yararına yapılan harcamaları, ve diğer sosyal ve sosyoekonomik etkenleri dikkate alarak iyonlaştırıcı radyasyonla yapılan çalışmalarda maruz kalınan dozun sınır değerlerin mümkün olduğunca altında kalması için her türlü çabayı sarf etme anlamına gelir.

Yetişkin bir radyasyon çalışanın vücuduna solunum veya ağız yoluyla girmesine izin verilen yıllık radyoaktif madde miktarı için türetilmiş bir sınırdır. ALI, emsal bir radyasyon çalışanının 5 rem (0.05 Sievert) yüklenmiş etkin doz eşdeğerine ya da herhangi bir organ veya dokusunun 50 rem (0.5 Sievert) yüklenmiş doz eşdeğerine maruz kalmasına neden olan vücuduna giren belli bir radyoaktif çekirdeğin en küçük değeridir.

Anten, elektrik sinyallerini (voltaj ve akım) elektromanyetik dalgalara ya da elektromanyetik dalgaları elektrik sinyallerine dönüştürmek için kullanılan araçtır.

Yönlü bir antenin bir noktadaki güç yoğunluğunun aynı güçle beslenen yönsüz antenin aynı noktadaki güç yoğunluğuna oranı, yönlü antenin o noktadaki kazancı olarak tanımlanır. Anten kazancı, antenin ne oranda yönlü olduğunun bir göstergesidir. Antenin ortama yaydığı toplam güç anten etkin çıkış gücü olarak adlandırılır.

Antenden yayılan elektromanyetik dalganın yayın huzmesi

Bulaşmış bina yüzeyleri veya iç mekanlarında, açık alanlarda, nesne veya kişilerdeki radyoaktif madde miktarının tamamen yok edilmesi veya bu miktarın azaltılması işlemidir. Arındırma, (1) bulaşmayı azaltmak veya tamamen yok etmek üzere yüzey temizliği yapılarak, veya (2) bulaşık maddeyi güvenlik altına alıp radyoaktif bozunma sonucu miktarının azalmasını bekleyerek, iki yolla gerçekleştirilebilir.

Canlı veya cansız tüm varlıklar atomlardan oluşurlar. Yetişkin bir insan vücudunu, yaklaşık  4x1027 oksijen, karbon, hidrojen, nitrojen, fosfor, potasyum, ve diğer elementlerin atomlarının  oluşturduğu bir paket gibi düşünebiliriz.

Bir elementin tüm kimyasal özelliklerine sahip en küçük parçası olan atom; proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Çapı, yaklaşık olarak 10-10 metre olan atomun belli bir kütlesi vardır ve bu kütlenin neredeyse tamamı, kendi hacminin yaklaşık olarak 1015 de biri kadar hacime sahip  çekirdeğinde yoğunlaşmıştır. Çekirdek, herbirinin kütlesi 1.67261x10-27 kg olan, pozitif yüklü proton ve elektriksel olarak yüksüz nötronlardan oluşur. Etrafını kuşatan elektronlar hariç, çekirdeği çevreleyen uzay hemen hemen tamamen boştur. Elektronlar maddenin kimyasal özelliklerini belirleyen 9.10956-31 kg’lık bir kütleye sahip negatif yüklü parçacıklardır. Bir element atomu, çekirdeğinde bulunan proton sayısıyla tanımlanır. Örneğin, hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, berilyum 4, bor 5, karbon 6, toryum 90, protaktinyum 91 ve uranyum 92  protona sahiptir. Proton sayısı arttıkça çekirdek ağırlaşır. Çekirdeğinde 92 protondan daha fazla proton bulunan elementler çok ağır elementler olarak adlandırılır.

Atomun merkezinde bulunan ve atom hacminin yaklaşık olarak 1015 de biri kadar hacime sahip olan çekirdek her birinin kütlesi 1.67261x10-27 kg olan, pozitif yüklü proton ve elektriksel olarak yüksüz nötronlardan oluşur. Hidrojen atomunun çekirdeği sadece bir protondan oluşur. Bir element atomu, çekirdeğinde bulunan proton sayısıyla tanımlanır. Proton sayısı aynı zamanda atomun kütle numarası olarak da bilinir. Örneğin, hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, berilyum 4, bor 5, karbon 6, toryum 90, protaktinyum 91 ve uranyum 92  protona sahiptir. Proton sayısı arttıkça çekirdek ağırlaşır. Çekirdeğinde 92 protondan daha fazla proton bulunan elementler çok ağır elementler olarak adlandırılır.

Nükleer (çekirdek) reaksiyonlarda yayılan enerjidir. Özellikle, bir atom çekirdeğinin bir nötronla bombalanmasıyla başlatılan bozulma veya atom çekirdeğinin daha küçük parçalara ayrılması (fizyon) ya da iki çekirdeğin milyonlarca derecelik ısı altında birleştirilmesi sırasında yayılan enerjidir. Nükleer enerji olarak adlandırılması daha doğrudur.

Page 1 of 6