wrapper

Son Dakika

Radyasyon ağırlık faktörleri

Stokastik (istatistiksel ya da rastlantısal) etki olasılığı sadece soğurulmuş doza değil, aynı zamanda ışınımın enerjisi ve cinsine bağlıdır. Bu durum, soğurulmuş dozun ışınım özelliklerine bağlı bir faktör ile çarpılması ile hesaba katılır. Soğurulmuş doza uygulanan radyasyon ağırlık faktörü daha önce kalite faktörü (Q) ve ağırlıklı soğurulmuş doz ise doz eşdeğeri (H) olarak bilinmekte idi.

 

Işınım cinsi                                                    Enerji aralığı                          Ağırlık Faktörü (WR)

Fotonlar                                                          Tüm enerjilerde                              1

Elektronlar  ve muonlar                                    Tüm enerjilerde                                1

Nötronlar                                                        <  10 keV                                      5

10 keV- 100 keV                           10

> 100  keV - 2 MeV                       20

> 2 MeV- 20 MeV                             10

> 20 MeV                                        5

Protonlar (geri tepme protonları dışında)          > 2 MeV                                             5

Alfa parçacıkları, fisyon  ürünleri, ağır çekirdekler                                                        20

 

 

Devamını oku...

Bağıl (rölatif) biyolojik etkinlik (RBE)

Bir ışınım türünün diğerine göre RBE değeri, tanımlanmış bir biyolojik etkiyi aynı derecede oluşturan soğurulmuş dozların oranıdır. Eşit dozlarda fakat farklı nitelikte ve türdeki ışınımların yolları boyunca LET'leri farklı değerde olması nedeniyle biyolojik etkileri farklıdır. Herhangi bir ışınımın biyolojik etkisi LET'i ile artmaktadır. Bu nedenle aynı soğurulmuş dozu veren alfa ışınımı daha yoğun iyonizasyon oluşturduğu için gama ışınımına oranla daha yüksek  LET'e sahiptir ve dolayısıyla daha büyük biyolojik hasar meydana getirir.

Devamını oku...

Lineer enerji transferi (LET)

İyonlaştırıcı bir parçacığın yolu boyunca yaptığı iyonizasyon yoğunluğunun bir ölçüsüdür. Radyasyon ağırlık faktörleri lineer enerji transferi ile yakından ilgilidir.

Devamını oku...