wrapper

Son Dakika

Konvansiyonel Nükleer Güç Santrali NGS Ünitelerine Kıyasla Denizlerde Kurulacak Yüzen ve Denizaltı İnovatif Nükleer Reaktör Tesisleri Avantajları

Ahmet Cangüzel Taner

Fizik Yüksek Mühendisi

Radyasyondan Korunma Derneği (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Geleneksel karbonsuz nükleer enerji reaktörleri üniteleri yoğun su kaynaklarının bulunduğu deniz, göl ve nehir kıyılarına kurulması gerekmektedir. Ortalama büyüklükte klasik nükleer elektrik reaktörü işletilmesi çerçevesinde nükleer fisyon tepkimeleri aynı zamanda nükleer tesis içinde muhafaza altına alınması zorunlu olan kullanılmış ve tüketilmiş nükleer yakıtların soğutulması prosesleri bağlamında saniyede en az 50 metreküp su temini icap etmektedir. Mevzu bahis karalarda kurulu baz yük kaynağı geleneksel nükleer güç santrali NGS sistemleri soğutma suyu sorunları sonucu nükleer yakıt erimesi (nuclear meltdown) kazaları vuku bulması küresel karbonsuz nükleer enerji gelişimi ve yaygınlaşması süreci üzerinde olumsuz rol oynamaktadır. Söz konusu pasif nükleer güvenlik sistemleri soğutma donanımları yetersizliği ise doğal afetler zinciri sonrası ortaya çıkan Japon Fukushima Dai-ichi (Fukuşima Daiçi) nükleer güç reaktörleri kazaları ve felaketleri olaylarının can alıcı nedenlerinden birini oluşturmuştur. Günümüzde müessif nükleer santral kazaları neticesi meydana gelmesi olası nükleer reaktör yakıtları soğutma suyu problemlerinin giderilmesi yönünde nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliği kriterleri perspektifleri çalışmalarına uygun yüzen aynı zamanda deniz altına kurulacak nükleer elektrik reaktörü projeleri önem kazanmaktadır. Yüzer ya da okyanus altına demirli temel enerji kaynakları yenilikçi atom güç istasyonları ünitelerinin deniz, göl ve nehir kıyıları boyunca kurulu konvansiyonel kara nükleer fisyon santralleri kompleksleri sistemlerine nazaran önemli avantajları ve üstünlükleri bu yazı kapsamında incelenmektedir.

Devamını oku...

28 Ocak 2017 tarihinde "Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Çalıştayı"mızı Gerçekleştirdik

28 Ocak 2017 tarihinde Holiday Inn Kavaklıdere, Ankara'da düzenlediğimiz "Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Çalıştayı"mız, 129 kayıtlı katılımcıyla büyük bir başarıyla tamamlandı. Salon tüm oturumlarda ve son ana kadar hep doluydu. İlgi büyük oldu. Çalıştay sonuç bildirgesi hazırlanmakta olup çok kısa bir süre içerisinde bu sayfada yayınlanacaktır. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere dernek yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz.

  Fotoğraflar >>

Devamını oku...

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Personeline, 21 Merkezde Radyasyondan Korunma Farkındalık Eğitimi verdik.

 

 

 

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı” tebliğinin 11/2/c ve 12/d maddelerinde belirtilen “Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel bulundurulur” ifadesi kapsamında, denetim görevlisi olarak çalışan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Personeline, 21 Merkezde Radyasyondan Korunma Farkındalık Eğitimi verdik.

Devamını oku...

Amerika Nükleer Güç Santralleri NGS Çalıştırılması Sonrası Ortaya Çıkan Tüketilmiş Radyoaktif Uranyum Yakıtlarının Nükleer Atık İdaresi Kapsamında Yok Edilmesi Problemleri

Amerika temel yük kaynağı karbonsuz nükleer güç santralleri NGS reaktörleri sayısı yaklaşık 100 civarındadır. Bir başka deyimle, küresel nükleer enerji profili kapsamında global toplam güç üretimi yönünden dünyada halen faaliyet gösteren nükleer elektrik reaktörleri ünitelerinin neredeyse üç tanesinden biri Amerika’da işletilmektedir. 

Devamını oku...