wrapper

Son Dakika

Perşembe, 31 Mayıs 2018 07:31

RADGUS Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazımız (Kapı Dedektörümüz)

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)

RADGUS

Radyasyon Gözlem ve Uyarı Sistemi

 

Genel Özellikler

•    Yerli Üretim

•    Kullanımı Kolay Yazılım ve Ölçüm İşlemi

•    Büyük Hacimli ve Yüksek Duyarlılıklı Dedektörler

•    Çoklu Panel Desteği ile Bütün Kurulum Konfigürasyonları Destekleme

•    Gerçek Zamanlı Veri Kaydetme, Raporlama ve Alarm Bildirimi

•    Yüksek Verim ve Güvenilirlikli FPGA Tabanlı Tasarım

•    Bakım ve Onarımı Kolay Sistem Bileşenleri

•    Hızlı Servis ve Destek Hizmeti

Genel Tanıtım

Radyoaktif kaynağın eritilmesi ve diğer ürünlere karışması demir-çelik ya da katı atık dönüşüm tesisleri için istenmeyen bir durumdur. Radyoaktif kaynağın karışması durumunda tesisin dezenfekte edilmesi ve bu sırada üretimin durması işletmeye büyük maliyetler yüklemektedir. Bu sebeplerden dolayı radyoaktif kaynakların tesise girmeden tespit edilmesi ve üretim alanından uzaklaştırılması önemlidir. Ülkemizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliği gereğince, yakma işlemine tabi tutulmadan önce atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığı belirlenmesi zorunludur.

RADGUS ürünleri, ortamdaki iyonize radyasyonu (gama ve x-ray ışımalarını) ölçmek ve gerekli durumlarda alarm vermek üzere tasarlanmıştır. Sistem genel olarak demir çelik sanayi, demir hurda dönüşüm, tıbbi ve katı atık imha benzeri yerlere gelen ürünlerde radyoaktif kirliliği tespit etmek üzerine üretilmiştir.

Radyasyon Gözlem ve Uyarı Sistemi (RADGUS); Kapı Kontrol ve Yönetim Sistemi (KKYS) ile Veri Depolama, İletişim ve Kontrol Merkezi (VeDiKoM) olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır. KKYS; yatay ve düşey olarak yerleştirilen ölçüm panelleri arasından kamyon benzeri taşıyıcı araçların yükleri ile birlikte geçişi esnasında doz hızı ölçümü ve enerji analizi yapan sintilatör tabanlı ölçme, değerlendirme birimleri ile bu birimlerden gelen ölçüm verilerini işleyen, değerlendiren ve gerekli durumlarda alarmlar üreterek VeDİKoM ile haberleşen FPGA ve Linux OS tabanlı birimden oluşan bileşendir. VeDiKoM; KKYS bileşeninden elde edilen verileri, merkez bilgisayarda, güvenli bir şekilde depolayan, bu verileri kullanarak doz hızı ölçümü (saniyedeki vurum sayısı) ve enerji analizi (spektrum) grafiklerini oluşturan ve araç girişlerine göre raporlayan uzaktan görüntüleme terminalleri ile haberleşen bileşendir.

RADGUS VeDiKoM yazılımı ortamdaki radyasyon miktarını gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak sağlar ve araç girişlerinde otomatik olarak daha hassas ölçümlere başlar. Araç çıktığında ise otomatik olarak rapor oluşturur. Operatör isterse yazıcıdan raporun çıktısını alabilir ya da bilgisayarda saklayabilir. Operatör veritabanındaki geçmiş araç kayıtlarını inceleyerek istediği zaman raporu tekrar oluşturabilir. Ayrıca yazılım aracılığı ile sistemin hassasiyeti kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

RADGUS, alarm eşik seviyesinin üstünde radyasyon algıladığında hem panellerin yanında sesli ve ışıklı uyarı verir hem de yazılım üzerinden operatörü uyarır. Ayrıca radyasyon tespit edilen aracın raporunda ‘RADYASYON VAR’ yazılarak belirtilir.

Şekil 1. RADGUS Kurulum Şeması

 

Sistem Özellikleri

Dedektörler

Plastik Sintilatörler:

-    RADGUS-5L                5x10x100 cm3= 5 Litre

-    RADGUS-12,5L           5x25x100 cm3= 12.5 Litre 

-    RADGUS-25L              5x50x100 cm3= 25 Litre

 

Foto Çoğaltıcı:

■ ET Enterprises 9266B

•    Haberleşme

Ethernet ile haberleşme yapılmaktadır. Merkez bilgisayar ile haberleşmede TCP/IP protokolü olarak MQTT kullanılmaktadır.

•    Görüntüleme ve Kayıt

Ürün ile beraber verilen bilgisayar ve yazılım aracılığı ile veritabanına kaydedilen veriler, gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. Araç geçişi olduğunda sistem otomatik olarak rapor oluşturur. Operatör isterse yazıcıdan raporun çıktısını alabilir ya da bilgisayarda saklayabilir ve veritabanındaki geçmiş araç kayıtlarını inceleyerek istediği zaman raporu tekrar oluşturabilir.

•    Spektrometre

14-bit 125 MS/s örnekleme hızı ile FPGA tabanlı çok kanallı analizör modülüne alınan sinyallerin doz hızı ölçümü ve enerji analizi yapılması ile oluşan veriler, MQTT ile saniyede 5 veya 10 mesaj şeklinde merkez bilgisayara gönderilir.

•    Araç Giriş ve Hız Tespiti

Optik Sensörlerden FPGA tabanlı araç giriş ve hız tespiti modülüne alınan veriler, MQTT ile saniyede 5 veya 10 mesaj şeklinde merkez bilgisayara gönderilir.

• Sistem Paket İçeriği

*    RADGUS PANEL

Seçeceğiniz boyutta ve adette Plastik Sintilatörler ve Foto Çoğaltıcılar

*    RADGUS KKYS

*    VeDiKoM Yazılımı yüklenmiş bilgisayar

Bilgisayar, ekran ve yazıcı

*    Kablo

Sistemin kurumu ve çalışması için gerekli kablolar

*    Sesli uyarı lambası ve optik sensörler

Alarm durumunda aktifleşen sesli uyarı lambası Araç algılayıcı optik sensörler

*    Kurulum için gerekli diğer parçalar

Optik sensör aparatları, çeşitli konnektörler ve benzeri

*    LAN svvitch

*    Kullanıcı Kılavuzu

*    Kurulum ve Personel Eğitimi

 

Şekil 3. RADGUS Panel

 

 

Şekil 4. RADGUS KKYS

  

 

 

Okunma 2019 defa