Kurs Başvuru Bilgileri

Katılmak İstediğiniz Kursu İşaretleyiniz


            Hedef Kitle:Endüstriyel radyografide radyasyondan korunma sorumluları ve endüstriyel radyografi çalışanları.

            Hedef Kitle:Endüstriyel radyografide radyasyondan korunma sorumluları ve endüstriyel radyografi çalışanları.

            Hedef Kitle: Seviye-yoğunluk-ağırlık-kalınlık-nem vb radyasyon ölçüm cihazı, analitik xrf, kuantometre, difraktometre vb cihazlarla çalışanlar ve eğitim-araştırma amaçlı radyasyon kaynaklarını kullanan radyasyondan korunma sorumluları.
Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Kursu (TRRKK)  
 Hedef Kitle:Doktorlar, Radyoloji teknisyeni ve teknikeri, fizikçi, fizik müh., nükleer enerji müh., bakım onarım firma çalışanları.

            Hedef Kitle: Gözetim, hurda ve geri dönüşüm firma çalışanları.
Kurum / Kuruluş/Firma Vergi NoNOT: Derneğimiz belirlenen kurs tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar, kayıtlı kursiyerlere elektronik postayla bildirmek koşuluyla kurs tarihlerinde ve yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.