Kurs Başvuru Bilgileri

Katılmak İstediğiniz Kursu İşaretleyiniz

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Kursu (ERRKK) (Radyasyondan Korunma Sorumlularına Yönelik)
 Hedef Kitle:Endüstriyel radyografide radyasyondan korunma sorumluları ve endüstriyel radyografi çalışanları.
Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Kursu (ERRKK) (Radyografi Çalışanlarına  Yönelik)
 Hedef Kitle:Endüstriyel radyografide radyasyondan korunma sorumluları ve endüstriyel radyografi çalışanları.
Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursu(EURKK)

 Hedef Kitle: Seviye-yoğunluk-ağırlık-kalınlık-nem vb radyasyon ölçüm cihazı, analitik xrf, kuantometre, difraktometre vb cihazlarla çalışanlar ve eğitim-araştırma amaçlı radyasyon kaynaklarını kullanan radyasyondan korunma sorumluları.
Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Kursu (TRRKK)  
 Hedef Kitle:Doktorlar, Radyoloji teknisyeni ve teknikeri, fizikçi, fizik müh., nükleer enerji müh., bakım onarım firma çalışanları.
Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Kursu (RÖRKK)
 Hedef Kitle: Gözetim, hurda ve geri dönüşüm firma çalışanları.